IT1 ondertekent de FeWeb gedragscode

Geplaatst op 01/01/2014

De FeWeb gedragscode moet de relatie tussen het FeWeb-lid en de klant optimaliseren door die transparanter en professioneler te maken. Met betrekking tot de afspraken met de klant verbindt het FeWeb-lid zicht tot de volgende 9 punten:

  1. Gedetailleerd overzicht van prestaties en overeenstemmende prijzen
  2. Duidelijk onderscheid tussen eenmalige, weerkerende (licenties,…) en optionele (regietarief) kosten
  3. Gedetailleerde en realistische planning voor aanpak, timing en oplevering met aandacht voor technische zaken zoals hosting, beveiliging, back-up, testing, opleiding, handleiding, garanties, helpdesk,…
  4. Duidelijke afspraken inzake de aanlevering van gegevens door de klant en de rechten daarop (auteursrechten,…)
  5. Duidelijke afspraken inzake de eigendomsrechten van de geleverde producten en diensten (grafische elementen, broncode,…)
  6. Duidelijkheid over optionele taken (copywriting, beeldbewerking, vertaling, testfases)
  7. Afspraken inzake dienst-na-verkoop, helpdeskfaciliteiten,… qua vorm (opvolgings- of servicecontract of in regie), datum van inwerkingtreding, duur, hernieuwingsformaliteiten en welke prestaties wel en niet binnen het contract vallen
  8. Duidelijke afspraken in geval de samenwerking beëindigd wordt (termijnen, migratie-afspraken, eventuele kosten,…)
  9. Vermelding van eventuele samenwerking met derden en duidelijkheid over de verantwoordelijkheden

Op deze link vindt u de integrale tekst van de code met bijkomende toelichting.

Lid van FeWeb - federatie van webbedrijven

terug naar het overzicht

Verklaring over cookies