IT1 ondertekent het eTIC-Handvest

Geplaatst op 01/01/2014

IT1 heeft het deontologische eTIC Handvest ondertekend, dat geraadpleegd kan worden op de website www.etic-handvest.be. Eventuele nalatigheden in dit charter kunnen worden gemeld op het e-mailadres plainte@charte-etic.be / klacht@charte-etic.be

De informatiefolder voor prospects
Het eTIC-Handvest
Het reglement waarin de deontologische regels beschreven staan

eTIC-ondertekenaar nr. 656 (+ SEO nr. 41)

eTIC Handvest

Met het eTIC Handvest wil de ICT-sector de relatie tussen ICT-leverancier en klant optimaliseren en transparanter maken. Inmiddels heeft eTIC een Vlaamse verankering gekregen binnen KMO-IT/Agentschap Ondernemen. Zo werd het eTIC-comité opgericht om klachten te behandelen en onderneemt KMO-IT diverse acties om eTIC ingang te doen vinden bij leveranciers én klanten.

Update - Belangrijke mededeling (26/06/2015)

Agentschap Ondernemen heeft de werking van het eTIC handvest stopgezet.

Los van dit eTIC charter blijft de FeWeb gedragscode bestaan. Elk FeWeb-lid heeft deze code onderschreven bij de lidmaatschapsaanvraag. De FeWeb gedragscode optimaliseert de relatie tussen het FeWeb-lid en de klant door die transparanter en professioneler te maken.

Lees meer: IT1 ondertekent de FeWeb gedragscode

terug naar het overzicht

Verklaring over cookies