Bij het ontwikkelen van websites en -applicaties zijn er verschillende factoren die bepalen of het web project al dan niet succesvol wordt. Zo is het belangrijk om te werken binnen een goed gepland en gestructureerd kader, opgesplitst in fasen met milestones. Met als eerste fase steeds een grondige analyse. Deze analyse vormt een leidraad voor de ontwikkelaars die is te vergelijken te vergelijken met het plan van de architect waarmee de aannemers aan de slag gaan.

5 redenen waarom een analyse een cruciale eerste stap is in elk webdevelopment project

1. Zonder voorafgaande analyse geen afgebakende projectdoelstellingen.

Een web project moet doelgericht zijn. Het is belangrijk om de doelstellingen van het project te bepalen voordat met de ontwikkeling wordt begonnen. Wat wil de organisatie bereiken met de website? Wil men het merkbewustzijn vergroten, producten of diensten verkopen, leads genereren of klantinteractie verbeteren? Door een grondige analyse uit te voeren, kunnen de doelstellingen van het project worden vastgesteld en kunnen de ontwikkelaars zich richten op het creëren van een website die deze doelen ondersteunt. 

2. Wie direct begint met ontwerp en development ontwikkelen vergeet de gebruikersbehoeften.

Een succesvolle website moet aan de behoeften van de gebruikers voldoen. Door een gedetailleerde analyse uit te voeren, kan het ontwikkelingsteam inzicht krijgen in de behoeften, voorkeuren en verwachtingen van de gebruikers. Dit omvat factoren zoals navigatiegemak, responsief ontwerp, laadtijd, inhoudsrelevantie en functionaliteit. Met deze informatie kunnen ontwikkelaars een website creëren die de gebruikerservaring optimaliseert en voldoet aan de verwachtingen van het publiek. 

3. Enkel dankzij een analyse is er duidelijkheid over de nodige functionaliteiten.

Een gedetailleerde analyse helpt bij het begrijpen van de vereisten van het web project. Het is belangrijk om te weten welke functionaliteiten, kenmerken en inhoud de website moet bevatten om aan de behoeften van de gebruikers te voldoen. Door een grondige analyse uit te voeren, kan het ontwikkelingsteam de benodigde functies identificeren en prioriteiten stellen. Dit helpt om een duidelijk beeld te krijgen van wat er moet worden gebouwd en helpt bij het beperken van potentiële misverstanden of fouten tijdens de ontwikkeling.

Twee belangrijke onderdelen hierin zijn:

 • De procesanalyse
  Een procesanalyse omvat het onderzoeken en begrijpen van de bestaande processen binnen een organisatie en hoe deze processen kunnen worden geoptimaliseerd en geautomatiseerd met behulp van een website of webapplicatie. Hierbij kan de Unified Modeling Language (UML) worden gebruikt als een gestandaardiseerde visuele taal om processen, taken, actoren en hun onderlinge relaties in kaart te brengen. Door middel van een procesanalyse kan het ontwikkelingsteam inzicht krijgen in de huidige workflows en inefficiënties identificeren die kunnen worden verbeterd door middel van de website. Het resultaat is een beter gestroomlijnd en geoptimaliseerd bedrijfsproces, wat uiteindelijk kan leiden tot verbeterde productiviteit en klanttevredenheid.
 • Een dataflow-analyse
  Een dataflow-analyse richt zich op het identificeren van de informatiestromen binnen een organisatie en tussen verschillende systemen. Het omvat het in kaart brengen van welke gegevens worden uitgewisseld, waar ze vandaan komen, waar ze naartoe gaan en hoe ze worden verwerkt. Door een gedetailleerde dataflow-analyse uit te voeren, kan het ontwikkelingsteam begrijpen welke gegevens cruciaal zijn voor het functioneren van de website en hoe deze gegevens moeten worden beheerd, opgeslagen en beveiligd. Dit helpt bij het ontwerpen van een betrouwbare en schaalbare architectuur voor het informatiebeheer, zodat gegevens naadloos kunnen worden uitgewisseld tussen verschillende systemen en processen. Een goed uitgevoerde dataflow-analyse draagt bij aan het waarborgen van gegevensintegriteit, het minimaliseren van redundantie en het waarborgen van een soepele gegevensuitwisseling binnen het web project.

4. Hoe kan je weten of een project technische haalbaar is zonder eerst vooraf goed te gaan nadenken?

Een analysefase stelt het ontwikkelingsteam in staat om de technische haalbaarheid van het project te beoordelen. Dit omvat het onderzoeken van de benodigde technologieën, platforms, hostingvereisten en integratiemogelijkheden. Het is essentieel om te begrijpen of de beoogde functionaliteiten technisch uitvoerbaar zijn en of er eventuele beperkingen of uitdagingen zijn die moeten worden aangepakt.

5. Enkel na een analyse kan er een correcte projectplanning en kostenraming worden opgemaakt

Een gedetailleerde analyse kan helpen bij het opstellen van een realistisch projectplan en het inschatten van de kosten en benodigde middelen. Het identificeert de verschillende taken, mijlpalen en afhankelijkheden, waardoor het ontwikkelingsteam een duidelijk beeld krijgt van de tijdslijn en de inzet van resources. Dit helpt bij het beheersen van het projectbudget en het minimaliseren van onvoorziene complicaties tijdens de ontwikkeling.

Conclusie

Wil je je kansen op een succesvol project maximaliseren? Start dan met een analyse! Binnen deze fase worden er allerlei cruciale taken uitgevoerd ter voorbereiding van het eigenlijke web project die ervoor zullen zorgen dat:

 • Er een duidelijk beeld is van de must-have en nice-to-have functionaliteiten zodat het ontwikkelingsteam zich hierop kan richten, waardoor onnodige wijzigingen en extra kosten worden vermeden.
  • Identificatie van vereisten helpt bij het voorkomen van scope creep, waarbij nieuwe functies en veranderingen tijdens de ontwikkelingsfase worden toegevoegd.
 • De kans op fouten en herwerk tijdens de ontwikkeling tot een minimum worden beperkt.
 • De doelstellingen in kaart zijn gebracht.
 • Er inzicht is in de behoeften, voorkeuren en verwachtingen van de gebruikers.
  • Door de vereisten, doelstellingen en gebruikersbehoeften in de analysefase te begrijpen en vast te leggen, kunnen potentiële fouten of misverstanden worden geïdentificeerd en aangepakt voordat de daadwerkelijke ontwikkeling begint. Dit voorkomt dat het ontwikkelingsteam later terug moet gaan en wijzigingen moet aanbrengen, wat extra tijd en kosten met zich meebrengt.
 • De technische haalbaarheid grondig is beoordeeld.
 • Er een realistische planning en inschatting is van de kosten en benodigde middelen.
  • Een gedetailleerde analyse biedt een solide basis voor een efficiënte projectplanning. Het helpt bij het identificeren van de verschillende taken, mijlpalen en afhankelijkheden, waardoor het ontwikkelingsteam realistische tijdsinschattingen kan maken en resources effectief kan inzetten. Een goed geplande projectplanning draagt bij aan een gestroomlijnde ontwikkeling, waardoor de kosten worden beheerst en onnodige vertragingen worden voorkomen.

De voordelen van een grondige analyse als eerste fase van een web project worden wijdverspreid erkend door web ontwikkelaars. Door middel van een zorgvuldige planning, vereistenidentificatie en efficiënte projectuitvoering kan de kostprijs van het web project worden beheerst en kunnen onvoorziene kosten worden geminimaliseerd.

Het is altijd aan te raden om te werken met ervaren web ontwikkelaars en professionals in het vakgebied, die in staat zijn om een effectieve analyse uit te voeren en de kostenbeheersing in het oog te houden gedurende het hele project.

Zin in persoonlijk advies over het belang van een analyse?
Bij WEBRAND zitten we graag eens met jou samen over jouw ideeën. We kunnen eventueel ook toelichting geven bij hoe we een analyse aanpakken voor jouw project. Bel ons op 052 25 17 41, stuur een mail naar info@webrand.be of vul ons contactformulier in.