Enkele weken geleden ontvingen wij van één van onze klanten een e-mail met een “SEO-audit” die hij ongevraagd ontving. Hieruit bleek dat hun site veel fouten bevatte, onderaan in het rood een waarschuwing die zei dat dit de reputatie van het domein zou aantasten en uiteindelijk zou hun “dure site door Google worden verwijderd”.

We merken dat we toch vaker onze klanten moeten geruststellen dat hun site niet zomaar door Google verwijderd zal worden. Deze frauduleuze mail probeert enkel paniek te zaaien en bieden een snelle oplossing aan voor $150. Hieronder ontkrachten we enkele van de claims uit de e-mail.

De mail

Hieronder vindt u een copy-paste van de mail zoals wij hem doorgestuurd kregen. Mogelijke taalfouten, verkeerd gebruik van spaties etc. hebben we laten staan. Hier komen we verder nog op terug.

Dear Owner,

Hope you are doing well !

I’m working in an USA based company as a senior digital marketing expert with 10+ years of experience.

I went through your website and found that your website has lots of broken links as well as technical errors which break the rules of Google algorithm.

Some of your error on the website:

  • 4 pages with harmful broken links.
  • No meta tag title tag.
  • Your website doesn’t have a canonical Tag.
  • Your website doesn’t have a updated sitemap.
  • Google bot is not able to Crawl Your Website.
  • Your website does not have a webmaster tool.

Warning :

Frankly speaking if we don’t fix these errors then it will create a very bad impact on your website visibility. It affects the reputation of the domain. As a result google will remove your expensive website from the search engine because your website didn’t follow the algorithms of google.

Let me know if you’re interested in fixing the error on your website . Then I will assign a digital marketing manager to send you all your website errors with a full analysis report & help you to fix all these errors.

I’m waiting for your positive reply to help your website to make it’s search engine friendly.

One time error fixation cost : $150 to fix all the issues and make your website search engine friendly and also you will get lots of traffic after the fixation.

Best regards,

<valse naam>,

Senior Digital Marketing Expert

( N.B : If you are really interested in fixing all the errors then reply to me. Because I am not telling any fake things or doing any spam. I want to help your organisation. )

True or False

De ontkrachting

Hier overlopen we de fouten die de website volgens de e-mail bevat. Per fout geven we een woordje uitleg:

4 pages with harmful broken links.

Broken links zijn links die verwijzen naar een pagina die niet (meer) bestaat.

Na een scan van de website vonden we 2 niet werkende links:

  1. https://shop.uwdomeinnaam.be/product/x
  2. https://shop.uwdomeinnaam.be/product/y

Deze links stonden echter maar op 1 pagina aanwezig i.p.v. de “4 pages” aangegeven in de e-mail.

Merk ook op dat er gesproken wordt over “harmful ( = schadelijke) broken links”.
Het is niet toevallig dat men zulke woorden hanteert in deze mail. Hun doel is om u, de geadresseerde het gevoel te geven dat er iets ernstig aan de hand is. Er wordt paniek gezaaid waardoor u snel en gebaseerd op uw emotie zou handelen. Zo is de kans groter dat u op het einde van de mail ingaat op hun aanbod.

Het is natuurlijk beter om broken links op je website te vermijden maar het effect van een broken link op je SEO score hangt van veel factoren af. In dit geval stonden de broken links op een pagina met weinig SEO waarde.

No meta tag & title tag.

Webpagina’s bevatten een title tag en meta tags, die informatie over de pagina geven aan zoekrobots. Het is altijd mogelijk dat bij het aanmaken van een pagina (zowel door de developer als de eindgebruiker) een of meerdere van deze tags niet wordt ingevuld en hierdoor leeg blijft. Dit heeft een negatieve impact op je SEO score.

Na een SEO-scan van de website bleek dat op alle pagina’s de nodige tags ingevuld waren.

Ook hier gaat het dus om een foute claim, wat ons vermoeden staaft dat het hier niet om een gepersonaliseerde mail gaat, maar een algemene mail die wordt hergebruikt en verzonden naar meerdere site-eigenaars.

Your website doesn’t have a canonical Tag.

Een canonical tag geeft in geval van identieke inhoud aan dat deze pagina dezelfde inhoud bevat als een andere pagina, zodat deze niet door Google als duplicate content afgestraft wordt.

Dit puntje is tot nu toe het enige correcte puntje.

MAAR…

De website van onze klant was relatief klein en had helemaal geen canonical tag nodig, omdat er geen duplicate content aanwezig was…

Meer info: www.sdim.nl/helpcentrum/zoekmachine-optimalisatie-seo/wat-isdoet-een-canonical-tag

Your website doesn’t have a updated sitemap.

Een sitemap is een bestand waarin een lijst staat van alle pagina’s op je website. Zoekrobots kunnen deze lijst gebruiken als basis voor het indexeren van je website.

Op recent opgeleverde WordPress websites installeren we steeds Yoast SEO. Deze SEO plugin maakt automatisch een sitemap van de website en houdt deze up-to-date.

Google bot is not able to Crawl Your Website.

Dit was helemaal niet correct. De site was nog steeds aanwezig op Google (u kan dit voor uzelf controleren door site:uwdomeinnaam.be op te zoeken in Google). Indien er geen zoekresultaten optreden na deze zoekopdracht is uw site effectief niet meer te vinden in Google. In het geval van onze klant was dit natuurlijk niet waar.

Om er zeker van te zijn dat Google de site effectief kon crawlen hebben we het robots.txt bestand nagekeken:

 

WEBRAND gratis inspiratie - uwdomeinnaam.be | Have lots of error. - robots.txt

 

Dit bleek ook niet aan te geven dat de website niet mocht gecrawld worden door Google.

Tot slot konden we via de Google Search Console zien dat er 62 geldige pagina’s waren geïndexeerd door Google:

WEBRAND gratis inspiratie - uwdomeinnaam.be | Have lots of error. - indexatie door Google

Your website does not have a webmaster tool.

“Webmaster tool” is de oude naam van de Google Search Console die sinds 2015 niet meer wordt gebruikt. Zowel Google Analytics als de Google Search Console waren gekoppeld met de website.
it’s in the details

Verdere observaties in de e-mail

Verder spraken ze ook over het verwijderen van de website in Google’s search engine:

“Frankly speaking if we don’t fix these errors then it will create a very bad impact on your website visibility. It affects the reputation of the domain.
As a result google will remove your expensive website from the search engine because your website didn’t follow the algorithms of google.

Dit klopt ook niet. Google zal nooit uw site verwijderen, tenzij u echt opgeeft dat uw site niet mag geïndexeerd worden. Het is wel mogelijk dat u naar onder zakt in de rangschikking.

Verder merkten we op dat de e-mail niet erg professioneel is opgesteld omwille van:

Willekeurig gebruik van hoofdletters

WEBRAND gratis inspiratie - uwdomeinnaam.be | Have lots of error. - hoofdletters

Het gebruik van verschillende lettertypes

WEBRAND gratis inspiratie - uwdomeinnaam.be | Have lots of error. - verschillende letterypes

Verschillende tinten blauw; geen eigen huisstijl

Taalfouten; “a updates sitemap” moet “an updated sitemap” zijn; “have lots of error” moet “has lots of errors” zijn …

Verdachte woordenschat; “your expensive website”

Ook de locatie van het bedrijf achter de mail hebben we even gecontroleerd. Onderstaand zou hun hoofdkantoor moeten zijn:

WEBRAND gratis inspiratie - uwdomeinnaam.be | Have lots of error. - locatie bedrijf

Allemaal extra aanwijzingen dat het hier om een scam gaat.
Er wordt paniek gezaaid waardoor u snel zou gaan handelen en betalen.

Indien u een gelijkaardige mail ontvangen heeft en u bent niet helemaal zeker neemt u best contact op met een professional vooraleer u ingaat op het aanbod.

Wat hebben we vandaag geleerd …

Conclusie

Geloof niet alles van wat er via mail wordt doorgestuurd. Deze mails worden in bulk uitgestuurd naar verschillende e-mailadressen, zonder dat zij zelf jouw website hebben bekeken.  Deze zijn bedoeld om jou op te lichten.

Ga niet in op zulke mails. Ben je toch niet volledig zeker over de betrouwbaarheid van deze mail? Neem dan contact op met jouw IT’er of websitebouwer. Zij kunnen je verder helpen.